Nad 1 800Kč zdarma. Odesílání do 24hod

0 ks

0

0

0Kč

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Základní informace


Cílem VRC Náčadí, s.r.o. je transparentní přístup ke zpracování osobních údajů a proto podává všem uživatelům e-shopu následující informaci:

Společnost VRC Nářadí s.r.o., se sídlem VRC nářadí s.r.o., Starovice, č.p. 320, 693 01 Starovice, IČ: 059 04 773,  (dále jen „VRC Nářadí, s.r.o.“) provozuje e-shop na webových stránkách „www.e-shop-naradi.cz“ (dále také „e-shop“).  VRC Nářadí, s.r.o., jako správce osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek e-shopu a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

Pro účely této informace se následujícími pojmy:

Registrovaným uživatelem se rozumí osoba, která má založený na e-shopu uživatelský účet, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u VRC Nářadí, s.r.o. či nikoli.

Neregistrovaným uživatelem se rozumí osoba, která navštívila webové stránky, na kterých je provozován e-shop, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u SVRC Nářadí, s.r.o. či nikoli.

Zákazníkem se rozumí registrovaný či neregistrovaný uživatel, který uskutečnil nákup u VRC Nářadí, s.r.o.

Zpracování všech získaných osobních údajů registrovaných i neregistrovaných uživatelů a zákazníků (dále také společně „uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 a souvisejícími předpisy.


Zpracování osobních údajů uživatelů

VRC Nářadí, s.r.o. zpracovává osobní údaje uživatelů, pouze je-li to nutné ke splnění účelů, ke kterým byly osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou využívány pouze s vědomím uživatelů, případně s jejich souhlasem, je-li v daném případě vyžadován.


Plnění kupní smlouvy

VRC Nářadí, s.r.o. zpracovává po dobu trvání práv a povinností dle kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z titulu záruky. Z tohoto důvodu vyžaduje VRC Nářadí, s.r.o. v objednávkovém formuláři na e-shopu následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, adresu bydliště, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům VRC Nářadí, s.r.o., a to především přepravním společnostem z důvodu vyřízení objednávky a doručení nakoupeného zboží.


Plnění právních povinností VRC Nářadí, s.r.o.

VRC Nářadí, s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků také z důvodu, že je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností, které se na VRC Nářadí, s.r.o. vztahují. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností dle požadavků příslušných právních předpisů (např. z oblasti účetnictví a daní). Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám, zpravidla státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů VRC Nářadí, s.r.o. povinnost osobní údaje předat.


Oprávněné zájmy VRC Nářadí, s.r.o.

V zájmu zachování komfortu zákazníků VRC Nářadí, s.r.o. zpracovává osobní údaje také v zájmu zachování registrace stávajících uživatelů, a tedy pro zefektivnění chodu e-shopu, což je oprávněným zájmem VRC Nářadí, s.r.o.. Na základě tohoto důvodu jsou osobní údaje registrovaných uživatelů zpracovávány pro účely vedení jejich uživatelského účtu, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky u zákazníků, resp. po dobu 5-ti let od registrace u ostatních registrovaných uživatelů. Pro tento účel jsou zpracovávány následující osobní údaje registrovaných uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo. Osobní údaje zákazníků mohou být z tohoto důvodu využity i k zaslání příležitostné reklamy např. formou letáku či zobrazením reklamy v rámci jejich uživatelského účtu v e-shopu.


Udělený souhlas

Na základě uděleného souhlasu zpracovává VRC Nářadí, s.r.o. následující osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo .


Cookies

VRC Nářadí, s.r.o. zpracovává některá cookies uživatelů z důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů VRC Nářadí, s.r.o.. Na základě tohoto důvodu zpracovává VRC Nářadí, s.r.o. cookies, která jsou nezbytná pro fungování webové stránky e-shopu. Jedná se o zpracování cookies pro přihlášení registrovaného uživatele, pro uložení zboží do košíku a další oblasti související se zajištěním komfortního uživatelského prostředí e-shopu.


Práva uživatelů

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uživateli zodpovězeny telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu uvedeného v sekci kontak. V případě pochybností o dodržování povinností správce se může uživatel obrátit na VRC Nářadí, s.r.o. na telefónní čísla nebo e-mailové adresy uvedené v sekci kontak a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 20.11.2019